tuppen

Tupp ca.70 cm. hög

I mitt yrkesverksamma liv som konstsmed under mer än 30 år har jag hunnit avbilda många djur. Vilket djur det än handlar om så är det viktigaste för mig att försöka få fram deras identitet och speciella egenskaper. Hästar till exempel ,där finns det ju två ytterligheter den tunga satta arbetshästen helt olik den graciösa springaren.
Med Tuppen är det annorlunda där är det inte det fysiska  som beskrivs när man talar om dess egenskaper utan mera om hur den är som tupp.

Enligt det kinesiska horoskopet beskrivs personer som är födda under tuppens år som följande:

“Tuppar utför uppdrag plikttroget och vid motstånd kämpar dom modigt. Dom är upptagna och ofta självfixerade, men är känsliga och alltid artiga mot vänner. Tuppar är alerta, och punktliga, de fokuserar extremt på detaljer och är perfektionister. Men detta kan leda till problem om dom tar på sig för mycket arbete och då inte hinner med allt. Tuppar vill att deras göromål skall få mycket bra respons, viktigast är att dom får utdelning för sina prestationer. Tuppen är viljestark och har gott om självförtroende, ibland kan de vara allt för skrytsamma och har svårt att medge att dom har fel.”
Ett litet citat av allt det som sägs om mänskliga tuppar och allt är naturligtvis inspirerat av hur vi ser på de riktiga Tupparna.

Under alla mina år i smedjan har jag gjort Tuppar. När en har blivit såld har jag alltid gjort en ny. Det har aldrig varit svårt att ge den nya en egen karaktär.