stumpstaken

Stumpstake

Min variant av stumpljusstaken är en av många, som alla har det gemensamt att hela ljuset kan utnyttjas. Den är speciell på två sätt: Allt eftersom ljuset brinner ner och blir kortare kan man skruva upp det över ljusstakens kant samt att det lyser upp det man har för händer.

Idén till den här ljusstaken fann jag i Örebro länsmuseum, men den har säkert förekommit i olika utföranden i hela landet.

Just den här är också vanlig i svenskbyggderna i USA, där den har en alldeles speciell funktion. Nämligen när husets dotter bjuder hem en ung man för första gången bildar fadern sig snabbt en uppfattning om honom. Tycker han bra om pojken skruvar han i smyg upp större delen av ljuset. Då vet pojken att han kan stanna så länge ljuset brinner över ljusstakens kant. Det är kanske lika troligt att faderns krav är högt ställda och pojken inte motsvarar dem, då skruvas ljuset bara upp en liten bit.