om mig

Konstsmed Örjan Holm född 1948 i Stockholm. Uppvuxen i en lagom blandning av Torsby, Norrköping och Solna.

Påbörjade 1976 utbildningen till konstsmed. En utbildning på åtta terminer och därefter godkänt gesällprov och gesällbrev.

Har därefter arbetat heltid i egna smedjor i Hagfors, Vålberg, Karlstad, Lundsberg, Kristineberg och idag i Nora sedan tre år.

I mina ögon finns det två sorters smeder. Dels de som för det historiska hantverket vidare. Som forskar i och om gamla tekniker och verktyg. Som finner glädje och tillfredsställelse i att kunna framställa redskap, verktyg och utsmyckningar med samma förutsättningar som man hade på till exempel 1700-talet. Personligen känner jag stor sympati för alla som engagerar sig i detta viktiga kall.

Så finns det smeder som förhoppningsvis behärskar så mycket som möjligt av de gamla kunskaperna och hantverket. Men som känner sig fria att blanda in ny teknik och därmed egna uttrycksformer och möjligheter.

Traditioner och kunskap kan bli en hämsko för fantasi och kreativitet. Det finns så många måsten som är spännande att strunta i!

Plåt-järn är starkt, spänstigt, praktiskt, vackert, beständigt, formbart, spännande och följsamt.

/Örjan